نمایش دادن 64–72 از 87 نتیجه

صندلی ماشین کیکابو مدل (oright)

0 از 5
0امتیاز (ها)
مدل oright ابعاد  * وزن ۱۱.۵۰ کیلوگرم ظرفیت وزنی بدو تولد تا ۲۵ کیلوگرم گروه سنی از ۰ ماه تا ۷ سال جنس بدنه آلومینیوم و پلاستیک نحوه نصب خودرو ایزوفیکس یا کمربند ایزوفیکس دارد قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ندارد سیستم ضربه گیر...

صندلی ماشین کیکابو مدل (odyssey)

0 از 5
0امتیاز (ها)
مدل odyssey ابعاد * وزن ۱۱.۵۰ کیلوگرم ظرفیت وزنی ۳۶ کیلوگرم گروه سنی از بدو تولد تا ۴ سال جنس بدنه آلومینیوم و پلاستیک نحوه نصب خودرو ایزوفیکس یا کمربند ایزوفیکس دارد قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه دارد سیستم ضربه گیر دارد کمربند...

صندلی ماشین کیکابو مدل (mjor isofix )

0 از 5
0امتیاز (ها)
مدل mjor  isofix ابعاد * وزن ۱۱.۵۰ کیلوگرم ظرفیت وزنی ۳۶ کیلوگرم گروه سنی گروه سنی۱-۲-۳ جنس بدنه آلومینیوم و پلاستیک نحوه نصب خودرو ایزوفیکس یا کمربند ایزوفیکس دارد قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ندارد سیستم ضربه گیر دارد کمربند ایمنی...

صندلی ماشین کیکابو مدل (hood)

0 از 5
0امتیاز (ها)
مدل hood ابعاد وزن ۱۱.۵۰ کیلوگرم ظرفیت وزنی بدو تولد تا ۲۵ کیلوگرم گروه سنی از ۰ ماه تا ۷ سال جنس بدنه آلومینیوم و پلاستیک نحوه نصب خودرو ایزوفیکس یا کمربند ایزوفیکس دارد قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ندارد سیستم ضربه گیر دارد...

صندلی ماشین کیکابو مدل (۱in 4)

0 از 5
0امتیاز (ها)
مدل ۱in 4 ابعاد * وزن ۱۱.۵۰ کیلوگرم ظرفیت وزنی ۳۶ کیلوگرم گروه سنی ازبدو تولد تا ۱۲ سال جنس بدنه آلومینیوم و پلاستیک نحوه نصب خودرو کمربند ایزوفیکس دارد قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ندارد سیستم ضربه گیر دارد کمربند...

کالسکه تک کیکابو مدل (miley)

0 از 5
0امتیاز (ها)
مدل miley ابعاد * وزن ۶ کیلوگرم ظرفیت وزنی ۲۵ کیلوگرم گروه سنی از بدو تولد تا ۴ سال جنس بدنه(فریم) آلومینیوم قابلیت جمع شدن دارد تغییر جهت سیت رو به مادر ندارد کمربند ایمنی دارد ترمز دارد چرخش ۳۶۰ درجه...

کالسکه تک کیکابو مدل(libro)

0 از 5
0امتیاز (ها)
مدل libro ابعاد * وزن ۶ کیلوگرم ظرفیت وزنی ۲۵ کیلوگرم گروه سنی از بدو تولد تا ۴ سال جنس بدنه(فریم) آلومینیوم قابلیت جمع شدن دارد تغییر جهت سیت رو به مادر ندارد کمربند ایمنی دارد ترمز دارد چرخش ۳۶۰ درجه...

ست کالسکه کیکابومدل(allura)

0 از 5
0امتیاز (ها)
مدل allura ابعاد * وزن ۷.۵کیلوگرم ظرفیت وزنی ۲۵ کیلوگرم گروه سنی از بدو تولد تا ۴ سال جنس بدنه(فریم) آلومینیوم _ گلد قابلیت جمع شدن دارد تغییر جهت سیت رو به مادر دارد کمربند ایمنی دارد ترمز دارد چرخش ۳۶۰...

ست کالسکه کیکابو مدل (ugo )

0 از 5
0امتیاز (ها)
مدل ugo ابعاد * وزن ۷.۵کیلوگرم ظرفیت وزنی ۲۵ کیلوگرم گروه سنی از بدو تولد تا ۴ سال جنس بدنه(فریم) آلومینیوم _ گلد قابلیت جمع شدن دارد تغییر جهت سیت رو به مادر دارد کمربند ایمنی دارد ترمز دارد چرخش ۳۶۰...
در حال بارگذاری ...