نمایش یک نتیجه

کالسکه تک مکسی کوزی مدل (Laika)

0 از 5
0امتیاز (ها)
​ مدل Laika ابعاد ۳۶×۸۹×۱۰۷ سانتی متر وزن ۷.۴۵ کیلو گرم ظرفیت وزنی ۱۵ کیلوگرم گروه سنی از بدو تولد تا ۴ سال جنس بدنه(فریم) آلومینیوم قابلیت جمع شدن دارد تغییر جهت سیت رو به مادر دارد کمربند ایمنی دارد ترمز دارد...

کالسکه تک مکسی کوزی مدل (Adorra)

0 از 5
0امتیاز (ها)
​ مدل Adorra ابعاد ۵۹×۸۷×۱۱۳ سانتی متر وزن ۱۱.۶ کیلو گرم ظرفیت وزنی ۱۵ کیلوگرم گروه سنی از بدو تولد تا ۴ سال جنس بدنه(فریم) آلومینیوم قابلیت جمع شدن دارد تغییر جهت سیت رو به مادر دارد کمربند ایمنی دارد ترمز...

کالسکه تک مکسی کوزی مدل (Zelia)

0 از 5
0امتیاز (ها)
​ مدل Zelia ابعاد ۶۴×۱۰۳×۱۰۷ سانتی متر وزن ۹.۶ کیلو گرم ظرفیت وزنی ۱۵ کیلوگرم گروه سنی از بدو تولد تا ۴ سال جنس بدنه(فریم) آلومینیوم قابلیت جمع شدن دارد تغییر جهت سیت رو به مادر دارد کمربند ایمنی دارد ترمز دارد...

کالسکه تک مکسی کوزی مدل (Nova 4 wheels)

0 از 5
0امتیاز (ها)
​ مدل Nova ۴ wheels ابعاد ۶۴×۹۳×۱۰۶ سانتی متر وزن ۱۶.۱ کیلو گرم ظرفیت وزنی ۱۵ کیلوگرم گروه سنی از بدو تولد تا ۴ سال جنس بدنه(فریم) آلومینیوم قابلیت جمع شدن دارد تغییر جهت سیت رو به مادر دارد کمربند ایمنی دارد...

کالسکه تک مکسی کوزی مدل (Nova 3 wheels)

0 از 5
0امتیاز (ها)
​ مدل Nova 3 wheels ابعاد ۶۴×۹۳×۱۰۵ سانتی متر وزن ۱۴.۶ کیلو گرم ظرفیت وزنی ۱۵ کیلوگرم گروه سنی از بدو تولد تا ۴ سال جنس بدنه(فریم) آلومینیوم قابلیت جمع شدن دارد تغییر جهت سیت رو به مادر دارد کمربند ایمنی دارد ترمز...

کالسکه ۲ قلو مکسی کوزی مدل (Dana For 2)

0 از 5
0امتیاز (ها)
  مدل Dana For 2 ابعاد ۷۹×۸۲.۵×۱۰۷ سانتی متر وزن ۱۶.۱ کیلو گرم ظرفیت وزنی ۳۰ کیلوگرم گروه سنی از بدو تولد تا ۴ سال جنس بدنه(فریم) آلومینیوم قابلیت جمع شدن دارد تغییر جهت سیت رو به مادر ندارد کمربند...

کالسکه تک مکسی کوزی مدل (Mura Plus 4 wheels)

0 از 5
0امتیاز (ها)
​ مدل Mura Plus ۴ wheels ابعاد ۶۵×۹۷.۵×۱۰۵ سانتی متر وزن ۱۷.۲ کیلو گرم ظرفیت وزنی ۱۵ کیلوگرم گروه سنی از بدو تولد تا ۴ سال جنس بدنه(فریم) آلومینیوم قابلیت جمع شدن دارد تغییر جهت سیت رو به مادر دارد کمربند ایمنی...

کالسکه تک مکسی کوزی مدل (Mura Plus 3 wheels)

0 از 5
0امتیاز (ها)
​ مدل Mura Plus 3 wheels ابعاد ۶۵×۹۷.۵×۱۰۵ سانتی متر وزن ۱۶.۴ کیلو گرم ظرفیت وزنی ۱۵ کیلوگرم گروه سنی از بدو تولد تا ۴ سال جنس بدنه(فریم) آلومینیوم قابلیت جمع شدن دارد تغییر جهت سیت رو به مادر دارد کمربند ایمنی...

کالسکه تک مکسی کوزی مدل (Stella)

0 از 5
0امتیاز (ها)
​ مدل Stella ۵۹.۵×۸۵×۱۱۳ سانتی متر وزن ۱۳.۴ کیلو گرم ظرفیت وزنی ۱۵ کیلوگرم گروه سنی از بدو تولد تا ۴ سال جنس بدنه(فریم) آلومینیوم قابلیت جمع شدن دارد تغییر جهت سیت رو به مادر دارد کمربند ایمنی دارد ترمز دارد...
در حال بارگذاری ...